PHILOSOPHY

Triết lý kinh doanh của Entry

Chúng tôi Entry
là EN+TRY= với sứ mệnh tiếp tục thử thách là cầu nối giữa con người và công việc với nhau.
Số lượng người liên kết thành công là minh chứng cho công hiến của công ty với nhân loại, là giá trị của công ty chúng tôi.

MISSION

01

Nỗ lực đáp ứng mong đợi của toàn bộ khách hàng, nhân viên Entry

Dựa trên nhu cầu của công ty đối tác, chúng tôi cung ứng môi trường làm việc năng động cho nhân viên

MISSION

02

Tận tâm với yêu cầu của công ty đối tác

Đối với yêu cầu từ phía công ty tiếp nhận phái cử, chúng tôi cố gắng đáp ứng hết mức, không từ bỏ với tinh thần trách nhiệm cao.

MISSION

03

Luôn mang lòng nhiệt tâm với nghề, cố gắng phát triển bản thân.

Cố gắng hướng đến mục tiêu, ý nguyện lớn lao, ngoài ra trau dồi bản thân, cố hiện thực hóa mục tiêu của mình.

MISSION

04

Cam kết tuân thủ luật pháp

Đề cao quan điểm đạo đức, tuân thủ pháp luật, cẩn thận xây dựng và duy trì sự tín nhiệm

MISSION

05

Áp dụng vào thực tiễn chu trình PDCA.

Thực hiện chu trình Plan・Do・Check・Action, cải tiến nghiệp vụ, đề xuất ý tưởng mới