COMPANY

Giới thiệu về công ty Entry

Tên công ty Công ty cổ phần Entry (Tên tiếng Anh: ENTRY.Inc.)
Trụ sở chính
Địa chỉ
Mã bưu điện 163-0241 Tòa nhà Shinjuku Sumitomo tầng 41, 2-6-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Đại diện
Điện thoại
03-6302-0303
Ngày thành lập 20/2/2002
Vốn điều lệ 100 triệu yên
Ngân hàng giao dịch Phái cử nhân sự(mã ngành)13-304999
Giới thiệu nhân sự (mã ngành)13-ユ-305183
Dự định giới thiệu phái cử nhân sự khác
Tư vấn nhân sự
Thuê ngoài nhân sự
URL https://entry-inc.jp/
Nội dung chính
Khách hàng
Ngân hàng
Ngân hàng Mitsubishi UFJ, chi nhánh Shinjuku Shintoshin
Ngân hàng Mizuho chi nhánh Shinjuku Shintoshin
Ngân hàng Misuisumitomo Chi nhánh Shinjuku Nishi guchi
Ngân hàng Resona, Phòng kinh doanh Shintoshin
Ủy viên ban quản trị Chủ tịch hội đồng quản trị Teramoto Jun
Giám đốc điều hành cấp cao Ito Takatugu
Giám đốc Yamashita Masao
Giám sát viên Muneta Hiroyuki
Cố vấn Nakada Hiroshi
Sumi Mitsuo
Văn phòng cố vấn lao động bảo hiểm xã hội Enchika Cố vấn đại diện Hatano Jun
Taniguchi Tomoharu
Yushita Hiroyuki
Minagawa Takashi
Watanabe Eisuke
GVA LPC
Tổ chức thành viên Hiệp hội pháp nhân liên minh kinh tế mới
Hiệp hội chia sẻ kinh tế
Japan Business Process Outsourcing and Staffing Association
Hiệp hội các công ty kinh doanh mới Tokyo