COMPANY

Giới thiệu về công ty Entry

Tên công ty Công ty cổ phần Entry (Tên tiếng Anh: ENTRY.Inc.)
Trụ sở chính
Địa chỉ
Mã bưu điện 160-0023 Tòa nhà Kanno tầng 4, 6-2-16 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Đại diện
Điện thoại
03-6302-0303
Ngày thành lập 20/2/2002
Vốn điều lệ 70 triệu yên
Ngân hàng giao dịch Phái cử nhân sự(mã ngành)13-304999
Giới thiệu nhân sự (mã ngành)13-ユ-305183
Dự định giới thiệu phái cử nhân sự khác
Tư vấn nhân sự
Thuê ngoài nhân sự
URL http://www.entry-inc.jp
Nội dung chính
Khách hàng
Ngân hàng
Công ty cổ phần UFJ chi nhánh kinh doanh Shinjuku
Ngân hàng UFJ chi nhánh Nakanoshima
Ngân hàng Mizuho chi nhánh Shinjuku Shintoshin
Ngân hàng Misutomo Chi nhánh Shinjuku Nishi guchi
Ủy viên ban quản trị Chủ tịch hội đồng quản trị Teramoto Jun
Giám đốc điều hành cấp cao Giám đốc kinh doanh Ito Yusuke
Chủ tịch hội đồng quản trị Yasuda Taiji
Giám sát viên Tanaka Youko
Cố vấn Sumi Mitsuo
Văn phòng cố vấn lao động bảo hiểm xã hội Enchika Cố vấn đại diện Hatano Jun
Tổ chức thành viên Hiệp hội pháp nhân liên minh kinh tế mới
Hiệp hội chia sẻ kinh tế
Hiệp hội kỹ năng lao động sản xuất Nhật Bản
Hiệp hội các công ty kinh doanh mới Tokyo