PRIVACY POLICY

Chính sách bảo mật

Tất cả các thông tin cá nhân liên quan đến phái cử nhân sự, giới thiệu nhân sự đều được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi xem đây là sứ mệnh của công ty, tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật thông tin và quyền lợi cá nhân.
Mặt khác, để cụ thể hóa phương châm được nêu bên dưới, chúng tôi đã thành lập hệ thống quản lý thông tin cá nhân, cũng như gần đây, chúng tôi vừa từng bước tiếp cận xu hướng kỹ thuật thông tin mới, sự thay đổi trong xã hội hóa, thay đổi trong môi trường kinh doanh,v.v., vừa tiếp tục nổ lực cải tiến toàn bộ công ty.

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

 1. Công ty chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân liên quan đến phái cử nhân sự, giới thiệu nhân sự vào mục đích quản lý thông tin nhân sự, tuyển dụng nhân viên. Mặt khác, chúng tôi tuân thủ quy định không sử dụng thông tin cá nhân vượt ngoài bản đồng ý đã ký kết trước đó
  Ngoài ra, các biện pháp khác cũng được chuẩn bị thêm.
 2. Công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật liên quan trên thông tin cá nhân, đường lối chỉ đạo của nhà nước và nhiều chuẩn mực khác
 3. Đối với những rủi ro thiếu hụt, thất lạc, rò rỉ thông tin, chúng tôi sử dụng những biện pháp an toàn thích hợp, tập trung vào nguồn lực kinh doanh thiết yếu, tiếp tục sử dụng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối. Mặt khác, trong trường hợp vạn bất đắc dĩ cũng sẽ nhanh chóng thực hiện biện pháp thay thế khác.
 4. Công ty chúng tôi chỉ định riêng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và giao trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến việc triển khai và vận hành hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân đó, từ đó thực hiện quản lý cho phù hợp.
 5. Hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ liên tục được cải thiện thông qua giáo dục, vận dụng, kiểm soát và đánh giá.
 6. Công ty chúng tôi thiết lập một điểm liên lạc, trả lời trong vòng 2 tuần, để giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, từ chối sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, khiếu nại, và nhiều tư vấn khác.

Ngày ban hành phương châm bảo mật thông tin 1/11/2010
Ngày chỉnh sửa mới nhất: 1/4/2015

Công ty cổ phần Entry
Chủ tịch hội đồng quản trị Teramoto Jun

SECURITY POLICY

Công bố điều khoản liên quan đến thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng

Công ty cổ phần Entry (tạm gọi là công ty chúng tôi) chủ sự dụng thông tin cá nhân vào những mục đích được liệt kê như sau
Thêm vào đó, trong số thông tin cá nhân được nêu bên dưới, tùy vào ủy thác nghiệp vụ khác nhau, mà thông tin cá nhân đã được lưu trữ cũng như đánh giá nhân sự đều không được công khai.

Các loại thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân của nhân viên phái cử Tham khảo, lựa chọn, liên lạc để thực hiện thủ tục đăng ký
Đánh giá đậu rớt của hồ sơ đã đăng ký
Quản lý nhân sự lao động, nhân sự phái sử sau khi đăng ký
Báo cáo lên công ty phái cử thông tin bằng cấp, kỹ năng của nhân viên
Thông tin cá nhân của người đăng ký việc làm Tham khảo, lựa chọn, liên lạc để thực hiện thủ tục đăng ký
Thông báo với công ty tuyển dụng để giới thiệu việc phù hợp nhưng vẫn tuân thủ luật an ninh lao động
Thực hiện các công việc liên quan khác cũng như chuẩn bị giấy tờ tiếp theo

Thông tin cá nhân liên quan đến nhân viên

Các loại thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân của người ứng tuyển việc làm tại công ty Thủ tục đăng ký liên quan đến tuyển dụng
Trả lời các câu hỏi thắc mắc
Thông tin cá nhân của nhân viên Thủ tục liên quan đến quản lý nhân sự
Thủ tục liên quan đến quản lý tiền lương
Thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội
Trả lời các câu hỏi thắc mắc

Trả lời các câu hỏi thắc mắc

Các loại thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân các doanh nghiệp hợp tác với công ty Hoạt động kinh doanh liên quan đến cung cấp, liên hệ, đáp ứng dịch vụ
Thủ tục liên quan đến hợp đồng, ký ước, v.v
Trả lời các câu hỏi thắc mắc

Thông tin cá nhân thu nhận được từ thẻ my number

Các loại thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
Mã số cá nhân của nhân viên công ty, nhân viên phái cử Giấy tờ liên quan đến thu nhập cá nhân, hồ sơ xin nghỉ việc
Công việc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp
Công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, lương hưu
Ngoài ra, các thủ tục hành chính được pháp luật quy định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thuế, bảo hiểm thiên tai
Mã số cá nhân ngoại trừ nhân viên chính thức Công việc liên quan đến chi trả lương thưởng các loại
Công việc liên quan đến hoàn thành giấy tờ phân chia lợi tức cổ phiếu, lợi nhuận
Hoàn thành các giấy tờ thanh toán chi phí bất động sản
Hoàn thành các giấy tờ co các cuộc họp chuyển nhượng bất động sản
Ngoài ra, các thủ tục hành chính được pháp luật quy định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thuế, bảo hiểm thiên tai

Ngoài ra, công ty sẽ chỉ sử dụng những thông tin cá nhân trong phạm vi được ủy thác, hoặc được quy định bởi pháp luật

Về việc tiết lộ thông tin cá nhân

Những yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân, chỉnh sửa, xóa, vui lòng điền vào 「Đơn yêu cầu về thông tin cá nhân」 phía bên dưới và gửi bưu phẩm đính kèm các tài liệu cần thiết, lệ phí về công ty.

Về các tài liệu xác minh danh tính

Trong trường hợp yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, v.v., vui lòng điền vào đơn 「Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân」và gửi bưu phẩm đính kèm tài liệu xác minh danh tính bản thân. Ngoài ra, nếu trong trường hợp có hiển thị quê quán, vui lòng bôi đen trước khi gửi tài liệu.

1. Trong trường hợp bản thân gửi yêu cầu

Bản sao chép giấy tờ có thể xác minh danh tính như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy cư trú

2. Trong trường hợp người đại diện gửi yêu cầu

Trong trường hợp người đại diện gửi yêu cầu, sau khi điền vào đơn 「Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân」ở phần (1) phía trên, phải gửi bưu phẩm đính kèm thêm một trong những giấy tờ sau.

 • Bản sao chép giấy tờ có thể xác minh danh tính người đại diện như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy cư trú
 • Trường hợp người đại diện là luật sư, cung cấp giấy tờ hiện thị rõ mã số đăng ký
 • Giấy ủy nhiệm cho người đại diện

Về vấn đề lệ phí

Những yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân, lệ phí 1 lần gửi yêu cầu 550 yên (đã bao gồm thuế)
Khi gửi bưu phẩm giấy tờ cần thiết về công ty chúng tôi, vui lòng gửi kèm thêm tem thư 550 yên.
Trong trường hợp thiếu lệ phí, công ty chúng tôi sẽ chủ động liên lạc
Một tuần sau khi liên lạc, nếu vẫn chưa thanh toán lệ phí, thì đơn yêu cầu sẽ bị vô hiệu

Nơi tiếp nhận đơn khiếu nại

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ, vui lòng liên hệ theo thông tin được cho bên dưới

Địa chỉ liên lạc

TEL 03-6302-0910
FAX 03-5909-3204
mail myamashita@entry-inc.jp
Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân Chủ tịch hội đồng quản trị Yamashita Masao

[Địa chỉ tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân và yêu cầu giải quyết khiếu nại]
Công ty chúng tôi là thành viên chính thức của tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân hiện thị bên dưới.
Tên gọi chính thức tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân: Hiệp hội thúc đẩy xã hội kinh tế thông tin Nhật Bản(JIPDEC)
Nơi tiếp nhận giải quyết khiếu nại: Phòng tư vấn khiếu nại bảo vệ thông tin cá nhân
Địa chỉ: Mã bưu điện: 106-0032 Tòa nhà Roppongi Fast 1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Số điện thoại: 03-5860-7565 / 0120-700-779