特集・イベント

エントリーでバイトして阪神タイガースを応援しに行こうキャンペーン!

株式会社エントリーが運営する
オリジナルグッズECサイト

 1. Home
 2. Chính sách truyền thông bên ngoài

Chính sách truyền thông bên ngoài

Cookie Policy

Điều 1 (Cookie là gì)

Cookie là công nghệ tiêu chuẩn ngành mà các máy chủ web nhận dạng máy tính của khách hàng.
Cookie có thể nhận diện máy tính của khách hàng nhưng không thể nhận dạng cá nhân khách hàng.
Ngoài ra, việc thay đổi thiết lập trên thiết bị điện tử có thể vô hiệu hóa tính năng của Cookie, nhưng có thể toàn bộ hoặc một phần dịch vụ của chúng tôi sẽ không được khai thác.

Điều 2 (Sử dụng cookie)

Công ty cổ phần Entry (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) có trường hợp sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trong dịch vụ do chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là ” dịch vụ của chúng tôi”).

Điều 3 (Tên và mục đích sử dụng cookie)

Công ty chúng tôi sử dụng ie Cookie để phân tích tình hình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nhằm cải thiện hiệu suất và nâng cao, cải tiến dịch vụ của chúng tôi.Trong việc phân tích, cung cấp các chức năng này chủ yếu sẽ được thông tin cho người cung cấp dịch vụ.
Để biết thông tin được gửi đi và mục đích sử dụng thông tin tương ứng của từng nhà cung cấp dịch vụ, vui lòng tham khảo nội dung chính sách bảo mật của từng nhà cung cấp dịch vụ trong bảng dưới đây.

Điểm đến bên ngoài ①

Dịch vụ sử dụng
Google Analytics
Người cung cấp dịch vụ
Google Inc.
Tổng quan về thông tin được truyền từ bên ngoài
 • Địa chỉ IP
 • Đại lý người dùng
 • Thông tin cookie
 • Thông tin xem trang
 • Thông tin tương tác
 • Thông tin địa lý
 • Thông tin người giới thiệu
Phương pháp dừng truyền tín hiệu bên ngoài v.v.
Mục đích truyền tải bên ngoài
Để phân tích lưu lượng truy cập và hành vi của người dùng, góp phần nâng cao và cải thiện dịch vụ

Điểm đến bên ngoài ②

Dịch vụ sử dụng
Saaske
Người cung cấp dịch vụ
Interpark., Co. Ltd.
Tổng quan về thông tin được truyền từ bên ngoài
 • Địa chỉ IP
 • Đại lý người dùng
 • Thông tin Cookie
 • Thông tin đọc trang
Phương pháp dừng truyền tín hiệu bên ngoài v.v.
Mục đích truyền tải bên ngoài
Để phân tích hành vi của người dùng và sử dụng nó để cải thiện và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Điểm đến bên ngoài ③

Dịch vụ sử dụng
Clarity
Người cung cấp dịch vụ
Microsoft
Tổng quan về thông tin được truyền từ bên ngoài
 • Địa chỉ IP
 • Đại lý người dùng
 • Thông tin Cookie
 • Thông tin đọc trang
 • Lịch sử quản lý
 • Thông tin người giới thiệu
Phương pháp dừng truyền tín hiệu bên ngoài v.v.
Mục đích truyền tải bên ngoài
Để phân tích hành vi của người dùng, giúp cải thiện và nâng cao dịch vụ

Điều 4 (Cookie/Hỏi về chính sách phát tín hiệu bên ngoài)

ENTRY,Inc. Cửa sổ hỏi đáp của

Email
info-privacy@entry-inc.jp
TEL
03-6302-0910
FAX
03-5909-3204
Thời gian tiếp nhận
10:00-17:00(Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm)

Điều 5 (Cookie/Sửa đổi chính sách phát tín hiệu bên ngoài)

Công ty chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi chính sách này khi thực hiện những thay đổi lớn dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ bên ngoài, đồng thời thường xuyên nghiên cứu phát tín hiệu từ bên ngoài.

Ngày 1/9/2023 Ban hành