EN + TRY =

Chúng tôi luôn luôn cố gắng kết nối
mối quan hệ giữa con người với công việc

STAFF

Gửi đến những người đang muốn tìm kiếm việc làm

MORE

CLIENTS

Gửi đến những tổ chức, cá nhân đang cần tìm kiếm nguồn nhân lực

MORE

SERVICE

Ứng dụng tìm kiếm và đăng kí việc làm SUMAJOBU

Ứng dụng tìm kiếm và đăng kí việc làm SHAREJOBU

MORE

RECRUIT

Tuyển dụng nhân viên mới năm 2020

MORE

COMPANY

Giới thiệu về công ty Entry

MORE
Số lượng người đăng kí hợp đồng

612,489

Số lượng đối tác kinh doanh

9,362

Số lượng công việc được giới thiệu

613,995

Tính đến cuối tháng 4/2019

COMPANY

Giới thiệu về công ty Entry

INTERVIEW

Phỏng vấn

RECRUIT

Tuyển dụng nhân viên mới năm 2020

Công ty ENTRY tương lai cũng luôn tiếp tục cố gắng duy trì phát triển với tốc độ vượt trội!

MORE