EN + TRY =

Chúng tôi luôn luôn cố gắng kết nối
mối quan hệ giữa con người với công việc

STAFF

Gửi đến những người đang muốn tìm kiếm việc làm

MORE

CLIENTS

Gửi đến những tổ chức, cá nhân đang cần tìm kiếm nguồn nhân lực

MORE

SERVICE

Ứng dụng tìm kiếm và đăng kí việc làm SUMAJOBU

Ứng dụng tìm kiếm và đăng kí việc làm SHAREJOBU

MORE

RECRUIT

MORE

COMPANY

Giới thiệu về công ty Entry

MORE
Số lượng người đăng kí hợp đồng

965,391

Số lượng hợp đồng đã đóng

237,523

Số lượng công ty yêu cầu

6,870

Tính đến cuối tháng 8/2023

COMPANY

Giới thiệu về công ty Entry

INTERVIEW

Phỏng vấn

弊社が応援している企業・団体・スポーツ選手などはこちらからご覧ください。

HERE

RECRUIT

Công ty ENTRY tương lai cũng luôn tiếp tục cố gắng duy trì phát triển với tốc độ vượt trội!

MORE