エントリーバイトデビュー応援 3x3(さんさん)キャンペーン

株式会社エントリーが運営する
オリジナルグッズECサイト

 1. Home
 2. Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Privacy policy

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Entry (sau đây sẽ gọi tắt là công ty chúng tôi) đối với tất cả các thông tin cá nhân được sử dụng trong nội bộ công ty đều được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi luôn nhận thức đây là sứ mệnh của công ty, luôn tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật thông tin và quyền lợi cá nhân.
Mặt khác, để cụ thể hóa phương châm được nêu bên dưới, chúng tôi đã thành lập hệ thống quản lý thông tin cá nhân, cũng như gần đây, chúng tôi vừa từng bước tiếp cận xu hướng kỹ thuật thông tin mới, sự thay đổi trong xã hội hóa, thay đổi trong môi trường kinh doanh,v.v., vừa tiếp tục nổ lực cải tiến toàn bộ công ty.

Chi tiết

 1. Sau khi xem xét quy mô và nội dung kinh doanh của công ty, chúng tôi xác định rõ sẽ chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi cần thiết để thực hiện kinh doanh và sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định nội bộ về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân phù hợp.
  Mặt khác, chúng tôi tuân thủ quy định không sử dụng thông tin cá nhân vượt ngoài bản cam kết đã ký kết trước đó.
 2. Công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật liên quan trên thông tin cá nhân, đường lối chỉ đạo của nhà nước và nhiều
 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hệ thống bảo mật thông tin cá nhân bằng cách sử dụng những nguồn lực quản lý phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp để có các biện pháp an toàn hợp lý và ngăn ngừa các rủi ro như rò rỉ, mất mát, hư hỏng thông tin cá nhân. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng có biện pháp khắc phục kịp thời.
 4. Chúng tôi cử người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm và quyền hạn về việc triển khai, vận hành hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, từ đó thực hiện việc quản lý cho phù hợp.
 5. Hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ liên tục được cải thiện thông qua giáo dục, vận dụng, kiểm soát và đánh giá.
 6. Công ty chúng tôi thiết lập một điểm liên lạc, trả lời trong vòng 2 tuần, để giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, từ chối sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, khiếu nại, và nhiều tư vấn khác.

Ngày ban hành phương châm bảo mật thông tin 1/11/2010
Ngày chỉnh sửa mới nhất: 16/12/2022
Công ty cổ phần Entry
Chủ tịch hội đồng quản trị Teramoto Jun

Bàn tư vấn và khiếu nại thông tin cá nhân

Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
(người quản lý phản hồi tư vấn thông tin cá nhân)

Số điện thoại
03-6302-0910
FAX
03-5909-3204
MAIL
info-privacy@entry-inc.jp
Thời gian làm việc
10:00-17:00(Không tính thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ tết và các ngày lễ cuối năm, tết dương lịch)

Công bố điều khoản liên quan đến thông tin cá nhân

Tên doanh nghiệp hoặc chức danh

Công ty cổ phần Entry
Địa chỉ:〒163-0241 Tòa nhà Shinjuku Sumitomo 41F, 2-6-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị: Teramoto Jun

Mục đích sử dụng

Công ty cổ phần Entry (sau đây sẽ gọi tắt là công ty chúng tôi) chỉ sử dụng thông tin cá nhân vào những mục đích được liệt kê dưới đây.
Thêm vào đó, trong số thông tin cá nhân được nêu bên dưới, tùy vào ủy thác nghiệp vụ khác nhau, mà thông tin cá nhân đã được lưu trữ cũng như đánh giá nhân sự đều không được công khai.

Các loại thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân của nhân viên phái cử

Mục đích sử dụng

 • Tham khảo, lựa chọn, liên lạc để thực hiện thủ tục đăng ký
 • Đánh giá đậu rớt của hồ sơ đã đăng ký
 • Quản lý nhân sự lao động, nhân sự phái sử sau khi đăng ký
 • Báo cáo lên công ty phái cử thông tin bằng cấp, kỹ năng của nhân viên
 • Hướng dẫn các loại khảo sát, chiến dịch, sự kiện do chúng tôi thực hiện, tiếp nhận và gửi quà lưu niệm
 • Hướng dẫn các loại phiếu khảo sát, chiến dịch liên quan đến hoạt động marketing, nghiên cứu
Thông tin cá nhân của người đăng ký việc làm

Mục đích sử dụng

 • Lựa chọn, liên lạc để thực hiện thủ tục đăng ký
 • Thông báo với công ty tuyển dụng để giới thiệu việc phù hợp nhưng vẫn tuân thủ luật an ninh lao động.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác cũng như chuẩn bị giấy tờ tiếp theo
Thông tin cá nhân của người đăng ký Sharejob

Mục đích sử dụng

 • Lựa chọn, liên lạc để thực hiện thủ tục đăng ký
 • Lựa chọn yêu cầu công việc
 • Xác nhận lại kinh nghiệm làm việc, năng lực, độ tương thích của nhân viên với công việc
 • Tuyển chọn khách hàng, đánh giá nhân viên, liên lạc gặp mặt trực tiếp v.v
 • Tìm hiểu về thông tin cơ bản của khách hàng
 • Quản lý lương thưởng các loại
 • Đối ứng tất cả liên hệ từ khách hàng
Thông tin cá nhân của người sử dụng osikatsu

Mục đích sử dụng

 • Lựa chọn, liên lạc để thực hiện thủ tục đăng ký
 • Kết nối giữa những người mua và bán với nhau
 • Liên lạc và xác nhận địa chỉ người bán
 • Kiểm tra tính chính xác của thông tin cá nhân người mua
 • Quản lý thu chi các loại
 • Đối ứng tất cả liên hệ từ khách hàng
ENTRY INSIGHT Thông tin cá nhân của người sử dụng

Mục đích sử dụng

 • Các nội dung cần thiết khác để trích xuất, yêu cầu khảo sát, kiểm tra kết quả khảo sát và thực hiện marketing, nghiên cứu của đối tượng khảo sát.
 • Truyền tải quảng cáo nhắm mục tiêu nhằm kêu gọi khách hàng phục vụ.
 • Thanh toán phần thưởng và vận chuyển phí bảo hiểm, mẫu khảo sát, v.v. cho người trả lời khảo sát
 • Trả lời câu hỏi của người tham gia khảo sát
 • Thực hiện các chiến dịch hoặc rút thăm trúng thưởng liên quan đến hoạt động nghiên cứu tiếp thị, gửi bản tin e-mail, v.v.
 • Các vấn đề khác liên quan đến hoặc liên quan đến vấn đề trên

●Thông tin cá nhân liên quan đến nhân viên

Các loại thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân của người ứng tuyển việc làm tại công ty

Mục đích sử dụng

 • Thủ tục đăng ký liên quan đến tuyển dụng
 • Trả lời các câu hỏi thắc mắc
Thông tin cá nhân của nhân viên

Mục đích sử dụng

 • Thủ tục liên quan đến quản lý nhân sự
 • Thủ tục liên quan đến quản lý tiền lương
 • Thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội
 • Trả lời các câu hỏi thắc mắc

●Thông tin cá nhân liên quan đến công ty khách hàng

Các loại thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng
Thông tin cá nhân các doanh nghiệp hợp tác
với công ty

Mục đích sử dụng

 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến cung cấp, liên hệ, đáp ứng dịch vụ
 • Thủ tục liên quan đến hợp đồng, ký ước
 • Trả lời các câu hỏi thắc mắc
 • Xác nhận nơi yêu cầu tài liệu

●Thông tin cá nhân thu nhận được từ thẻ my number

Các loại thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng
Mã số cá nhân của nhân viên công ty, nhân
viên phái cử

Mục đích sử dụng

 • a.Giấy tờ liên quan đến thu nhập cá nhân, hồ sơ xin nghỉ việc
 • b.Công việc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp
 • c.Công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, lương hưu
 • d.Ngoài ra còn có các thủ tục hành chính được pháp luật quy định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thuế, bảo hiểm thiên tai
Mã số cá nhân ngoại trừ nhân viên chính thức

Mục đích sử dụng

 • Công việc liên quan đến chi trả lương thưởng các loại
 • Công việc liên quan đến hoàn thành giấy tờ phân chia lợi tức cổ phiếu, lợi nhuận, hồ sơ thanh toán lãi cơ bản
 • Hoàn thành các giấy tờ thanh toán chi phí bất động sản
 • Hoàn thành các giấy tờ cho các cuộc họp chuyển nhượng bất động sản
 • Ngoài ra, các thủ tục hành chính được pháp luật quy định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thuế, bảo hiểm thiên tai

Thêm vào đó, công ty sẽ chỉ sử dụng những thông tin cá nhân trong phạm vi được ủy thác, hoặc được quy định bởi pháp luật

Về việc tiết lộ dữ liệu cá nhân đang lưu trữ

Về việc thông báo mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân được lưu trữ, cung cấp hồ sơ dữ liệu cho bên thứ ba, chỉnh sửa, xóa bỏ, sử dụng cũng như bác bỏ yêu cầu cung cấp dữ liệu, vui lòng điền vào mẫu 「Đơn yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân」và gửi về địa chỉ được ghi bên dưới 【Liên hệ với chúng tôi】. Sau khi yêu cầu, vui lòng gửi thư bưu điện tới công ty chúng tôi các tài liệu liên quan và lệ phí cần thiết.

Về các tài liệu xác minh danh tính

Trong trường hợp yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, v.v., vui lòng điền vào đơn 「Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân」 và gửi bưu phẩm đính kèm tài liệu xác minh danh tính bản thân. Ngoài ra, nếu trong trường hợp có hiển thị quê quán, vui lòng bôi đen trước khi gửi tài liệu.

(1)Trong trường hợp bản thân gửi yêu cầu

 • Bản sao chép giấy tờ có thể xác minh danh tính như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy cư trú

(2)Trong trường hợp người đại diện gửi yêu cầu

Trong trường hợp người đại diện gửi yêu cầu, sau khi điền vào đơn 「Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân」ở phần (1) phía trên, phải gửi bưu phẩm đính kèm thêm một trong những giấy tờ sau.

 • Bản sao chép giấy tờ có thể xác minh danh tính người đại diện như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy cư trú
 • Trường hợp người đại diện là luật sư, cung cấp giấy tờ hiện thị rõ mã số đăng ký
 • Giấy ủy nhiệm cho người đại diện

Về vấn đề lệ phí

Những yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân, lệ phí 1 lần gửi yêu cầu là 1000 yên.
Khi gửi bưu phẩm giấy tờ cần thiết về công ty chúng tôi, vui lòng gửi kèm thêm tem thư 1000 yên.
Trong trường hợp thiếu lệ phí, công ty chúng tôi sẽ chủ động liên lạc
Một tuần sau khi liên lạc, nếu vẫn chưa thanh toán lệ phí, thì đơn yêu cầu sẽ bị vô hiệu

Các biện pháp được thực hiện để quản lý an toàn

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để quản lý an toàn, bao gồm:
(Các biện pháp kiểm soát an ninh tổ chức)
Ngoài việc chỉ định một người chịu trách nhiệm về việc quản lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi đồng thời phân chia rõ quyền hạn của nhữn g nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân và phạm vi dữ liệu được phép sử dụng. Ngoài việc tự thực hiện các hoạt động kiểm tra nội bộ thường xuyên, chúng tôi cũng tiếp nhận các đợt thanh tra từ các đơn vị, tổ chức bên ngoài.
(Các biện pháp kiểm soát an ninh nhân sự)
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi học tập về những điểm cần lưu ý liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời yêu cầu nhân viên công ty ký bản cảm kết bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình làm việc.
(Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý)
Trong khu vực xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi kiểm soát việc ra vào của nhân viên và hạn chế thiết bị được phép mang vào, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn những người không có quyền hạn được phép xem dữ liệu cá nhân.
Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi trộm cắp hoặc mất thiết bị, phương tiện điện tử, tài liệu, v.v. được dùng để xử lý dữ liệu cá nhân.
(Các biện pháp kiểm soát an ninh kỹ thuật)
Chúng tôi đã triển khai việc kiểm soát truy cập để giới hạn chỉ người quản lý và nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy cập cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, v.v. Đồng thời đưa ra cơ chế bảo vệ hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập trái phép từ bên ngoài hoặc phần mềm không an toàn.

Nơi tiếp nhận đơn khiếu nại

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ, vui lòng liên hệ theo thông tin được cho bên dưới

Số điện thoại
03-6302-0910
FAX
03-5909-3204
MAIL
info-privacy@entry-inc.jp
Địa chỉ
Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân (người quản lý phản hồi tư vấn thông tin cá nhân)
Thời gian làm việc
10:00-17:00(Không tính thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ tết và các ngày lễ cuối năm, tết dương lịch)

Ngoài ra, địa chỉ liên lạc này chỉ chấp nhận các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân.
Những câu hỏi và yêu cầu không liên quan đến thông tin cá nhân chúng tôi xin phép không giải quyết.

【Địa chỉ tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân đã được chứng nhận và yêu cầu giải quyết khiếu nại】
Công ty chúng tôi là thành viên chính thức của những tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được hiện thị bên dưới đây.
※Chúng tôi chỉ tiếp nhận những khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân

<Yêu cầu giải quyết khiếu nại①>
Hiệp hội thúc đẩy xã hội kinh tế thông tin Nhật Bản(JIPDEC)
Phòng tư vấn khiếu nại bảo vệ thông tin cá nhân: Tổ chức ủy quyền bảo vệ thông tin cá nhân
Địa chỉ: Roppongi First building, 1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Số điện thoại: 03-5860-7565 / 0120-700-779

<Yêu cầu giải quyết khiếu nại②>
Hiệp hội người dùng hệ thống thông tin Nhật Bản (JUAS)
Phòng tư vấn khiếu nại, Ban thư ký của Tổ chức được ủy quyền bảo vệ thông tin cá nhân
Địa chỉ: 2-4-3 Nihonbashi Horidomecho, Chuo-ku, Tokyo Tầng 8 Tòa nhà Nihonbashi Horidomecho 2-chome
Số điện thoại: 03-3249-4104