SONGS

BÀI HÁT VỀ CÔNG TY ENTRY

We can do it

Sáng tác lời Teramoto Jun Sáng tác nhạc 141chan Ishii Takayoshi

・Hip Hop Ver

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!

Có những lúc không biết mình muốn làm gì
Có những lúc mờ mịt phương hướng
Những thời điểm như vậy, hãy hành động ngay

Phải trải nghiệm mới hiểu ra được những điều mới mẻ
Trong quá trình làm việc, những điều bản thân thật sự muốn làm
sẽ xuất hiện

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!

Chúng ta không thể hành động nếu không có ước mơ
Không thể hành động vì đã thất bại một lần
Những lúc như thế, hãy thử thách thêm lần nữa

Hãy lan tỏa dũng khí của mình
Hãy dũng cảm tiến thêm một bước
Make your dreams come true
Challenge again

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!

You can do it I can do it
We can do it! Mọi người ơi ! Entry!