ABOUT

Về nhân sự phái cử

Định nghĩa về nhân sự phái cử

Nhân viên phái cử sẽ kí kết hơp đồng với công ty phái cử (ENTRY), sau đó sẽ giới thiệu việc làm phù hợp tại công ty tiếp nhận phái cử
Do vậy, tiền lương hay phúc lợi xã hội sẽ hoàn toàn do công ty phái cử chi trả, còn những chỉ thị về công việc sẽ được giao thông qua người phụ trách của phía công ty tiếp nhận phái cử

『Khi cần thiết』
『Trong khoảng thời gian được yêu cầu 』
Công ty ENTRY với đông đảo các đối tác kinh doanh cùng với số lượng lớn lao động phái cử đã đăng kí làm việc có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc một cách tốt nhất

Kế hoạch giới thiệu nhân viên phái cử

Dựa trên tiền đề trở thành nhân viên chính thức hay nhân viên hợp đồng, sau khi làm việc dưới danh nghĩa nhân viên phái cử trong khoảng thời gian cố định dài nhất là 6 tháng thì có thể thảo luận, với sự thống nhất của cả hai bên thì có thể trở thành nhân viên chính thức hoặc nhân viên hợp đồng của công ty

Dưới đây là lợi ích to lớn mà cả hai bên cùng nhận được


Đối với người muốn tìm việc
Có thời gian để nhìn nhận rõ xem địa điểm làm việc có thực sự phù hợp với bản thân hay không
Đối với nhà tuyển dụng
Có thể giảm thiểu được chi phí tuyển dụng hay hạn chế việc tuyển dụng một cách miễn cưỡng