DAILY EMPLOYMENT

Về vấn đề nghiêm cấm phái cử lao động theo ngày

Theo luật sửa đổi phái cử lao động năm 2012 thì thời hạn hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 31 ngày về cơ bản đã bị cấm.
Tuy nhiên,vẫn có thể làm việc ngắn hạn dưới 31 ngày như là một trường hợp ngoại lệ nếu như đáp ứng được một trong những điều kiện dưới đây.

Những yêu cầu đối với trường hợp ngoại lệ

[1] Hiện tại đang là người trên 60 tuổi
[2] Đang là đối tượng học sinh, sinh viên của các trường (trường tiếng, trường chuyên môn ,đại học,cao đằng )(※không bao gồm đối tượng học bán thời gian )
[3] Bản thân có thu nhập hàng năm trên 5 triệu yên
[4] Thuộc hộ gia đình có tổng thu nhập hàng năm của tất cả các thành viên được hơn 5 triệu yên (※ thu nhập của riêng bản thân thấp hơn một nửa)
Nếu thuộc những trường hợp ngoại lệ kể trên thì khi tới đăng ký tại công ty chúng tôi, cần phải xuất trình một số giấy tờ như sau:
[1](Trường hợp trên 60 tuổi ) <giấy tờ chứng minh số tuổi>
Giấy phép lái xe ・Thẻ bảo hiểm・Giấy chứng nhận cư trú・Sổ lương hưu ・Hộ chiếu
[2](Trường hợp đang là Học sinh,sinh viên) giấy tờ có thể chứng minh : Thẻ học sinh
[3]( Trường hợp thu nhập cá nhân trên 5 triệu yên ) <giấy tờ chứng minh thu nhập của năm ngoái>
Giấy điều chỉnh thuế cuối năm . Giấy chứng nhận thu nhập
[4](Trường hợp thuộc hộ gia đình có thu nhập hàng năm trên 5 triệu yên) <giấy chứng nhận thu nhập của năm trước>
Giấy điều chỉnh thuế cuối năm ・Giấy chứng nhận thu nhập 、Bản lưu khai thuế、Bảng lương chi tiết、Giấy thông báo phí hỗ trợ của nhà nước như phí hỗ trợ hưu trí ,phí hỗ trợ thất nghiệp.phí hỗ trợ nghỉ nuôi con・phí hỗ trợ cho con hàng tháng (※ thu nhập của riêng bản thân thấp hơn một nửa)
Trường hợp không chuẩn bị sẵn giấy tờ xác nhận

Trường hợp không thể xuất trình giấy tờ xác nhận vì những lý do bất khả kháng, vui lòng điền vào「Bản cam kết thuộc đối tượng ngoại lệ 」
Ngoài ra, trường hợp không chuẩn bị sẵn giấy tờ xác nhận, yêu cầu nêu rõ lý do, chúng tôi sẽ kiểm tra giấy tờ vào ngày hôm sau. (Yêu cầu [2], [3] và [4] sẽ được điều tra hàng năm )

「Những công việc phái cử đều thuộc trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật」

Đối với các công việc được liệt kê dưới đây, có thể làm việc theo ngày mà không cần đáp ứng「yêu cầu trường hợp ngoại lệ」

 • Phát triểu phần mềm, Điều tra,
 • phát triển nghiên cứu,
 • thiết kế phần mềm,
 • tài chính,
 • lập kế hoạch và phát triển dự án,
 • vận hành thiết bị văn phòng,
 • hoàn thành các tài liệu giao dịch,
 • phiên dịch,
 • thông dịch,
 • các cuộc biểu tình,
 • thiết kế quảng cáo,
 • thư ký, hướng dẫn viên du lịch,
 • lập trình máy tính,
 • tiếp nhận,
 • sắp xếp hồ sơ,
 • bán hàng,
 • kinh doanh trong lĩnh vực kỹ sư,
 • tài chính